Klapy dymowe

Świetliki dachoweKlapy dymowe najogólniej mówiąc służą do ochrony pożarowej, a ich zadaniem jest odprowadzanie dymu, lotnych substancji toksycznych oraz ciepła poza budynek, w którym jest pożar. Urządzenia te możemy podzielić na różne rodzaje według następujących kryteriów:

– mechanizmu użytego do otwarcia klap,

– miejsce ich zabudowy,

– budowę klapy dymowej.

Klapy ze względu na mechanizm używany do ich otwarcie dzieli się na:

– urządzenia z zamontowanym mechanizmem pneumatycznym, który otwiera się za pomocą naboju z CO2 uwalnianego po sygnale dawanym z czujnika temperatury,

– klapy otwierane mechanizmem elektrycznym, za pomocą siłownika elektrycznego do którego doprowadzone jest zasilanie 24 V,

– klapy z zamontowanymi sprężynami otwieranymi mechanicznie.

 

Urządzenia ze względu na miejsce zabudowy dzieli się na:

– klapy dymowe zamontowane punktowo na dachu budynku,

– klapy zamontowane w ciągach pasów świetlnych jako świetliki dachowe

– klapy ścienne lub inaczej fasadowe, które są montowane w oknach ściennych lub bezpośrednio w ścianach budynku.